Adoram AI eli Artificial intelligence

Artificial Intelligence tunnetaan lyhenteenä AI. Se on tekoälyyn perustuva prosessi, joka pyrkii jäljittelemään ihmismäistä toimintalogiikkaa. Tietojärjestelmä käsittelee alustalle varastoitua tietoa, jonka pohjalta suoritetaan päätelmiä, korjauksia ja oppimista. Kokonaisuuden tuloksena syntyy tietomalleja.

Koska suurten tietomärien analysointi, käsittely ja niihin pohjautuvat päätelmät vievät ihmisiltä paljon aikaa ja energiaa, AI-teknologia nopeuttaa ja tehostaa tietojenkäsittelyä merkittävästi.

AI-teknologiaa voidaan hyödyntää useilla eri osa-alueilla, esim. Finanssiala, valmistava teollisuus ja terveydenhuolto. Adoram AI kehittää AI-pohjaisia teknologioita ja tarjoaa liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja, joissa hyödynnetää AI:n tarjoamia mahdollisuuksia. Adoram AI tekee tekoälystä todellista ja kehittää AI-ratkaisuja nykypäivän sovellusratkaisuihin.

Finanssiala

AI-teknologiaa voidaan hyödyhtää esimerkiksi petosyritysten ennakoimiseen ja tunnistamiseen, asiakaspalvelun tehostamiseen ja asioinnin helpottamiseen, luottoriskiarviointeihin, palveluiden hinnoittelun analysointiin sekä palveluiden kohdentamiseen.

Valmistava teollisuus

AI muuttaa valmistavan teollisuuden älykkääksi teollisuudeksi. Tekoäly muuttaa valmistavaa teollisuutta tavoilla, joita emme pysty ehkä vielä kuvittelemaankaan. AI voi tunnustaa poikkeamia jotka auttavat tekemenään asiantuntevia ja tietoihin perustuvia päätöksiä joko asiantuntijoiden tai täysin automaattisten järjestelmien tuottamien ratkaisujen avulla.

Terveydenhuolto

Tekoäly nopeuttaaa diagnooseja ja mahdollistaa nopeamman ja yksilöllisemmän hoidon. Isojen datamassojen nopea käsittely mahdollistaa tilastollisiin faktoihin perustuvien päätelmien tekemisen, jolloin voidaan ennakoida tulevia tapahtumia. Esimerkiksi elämäntapojen muuttamiseen perustuvat terveysvaikutukset voitaisiin ennustaa potilaille ennakkoon. Kun tekoäly tuottaa proaktiivisesti ennakoivia hoitomalleja voidaan toteuttaa säästöjä myöhemmissä terveydenhuoltokustannuksissa.

AI muuttaa liiketoimintaa globaalisti

Konsulttiyhtiö PwC:n tuottaman raportin mukaan AI:n tuottama kasvu globaalissa bruttokansantuotteessa voi olla jopa 15,7 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2030 mennessä. AI tulee olemaan suurin kasvumahdollisuus tämän päivän nopeasti muuttuvassa talousjärjestelmässä kun mukaan lasketaan Kiinan ja Intian liiketoiminta-alueen kasvumahdollisuudet. Raportin mukaan mikään liiketoiminnan alue ei tule olemaan immuuni AI:n vaikutuksille.